Rodríguez Rodríguez, Z. ., Rodríguez Rubio, N. ., Fernández Rodríguez, V. I. . y Massó Batancour, E. . (2019) «Competencias específicas del enfermero(a) que labora en salón de parto. Hospital Ginecobstétrico ¨Eusebio Hernández Pérez¨. 2018», Revista Uruguaya de Enfermería, 14(1). doi: 10.33517/rue2019v14n1a2.